DSpace Repository

Belirlenmiş katkı esaslı emeklilik planlarında finansal eğitimin önemi: Katılımcıların finansal okur yazarlığı çerçevesinde alternatif bir yatırım modeli

Show simple item record

dc.contributor.author Altıntaş, Kadir Murat
dc.date.accessioned 2020-05-14T09:18:49Z
dc.date.available 2020-05-14T09:18:49Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation ALtıntaş, Kadir Murat, "Belirlenmiş katkı esaslı emeklilik planlarında finansal eğitimin önemi: Katılımcıların finansal okur yazarlığı çerçevesinde alternatif bir yatırım modeli", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 5, No. 9, pp. 151-176, (2009). tr_TR
dc.identifier.issn 1303-9245
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12416/3764
dc.description.abstract Belirlenmiş katkı esaslı emeklilik planında katılımcıların finansal okur yazarlığının artırılması veya katılımcılarda asgari finansal yatırım kültürünün oluşturulması, toplumun sosyo ekonomik gelişimi için stratejik öneme sahip bir süreçtir. Çünkü, gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede yapılan akademik ve sosyal araştırmaların büyük çoğunluğu, belirlenmiş katkı esaslı emeklilik planı katılımcılarının yeterli finansal okur yazarlığının bulunmadığına işaret etmektedir. Bu çalışmanın amacı, belirlenmiş katkı esaslı emeklilik planlarında, katılımcılar açısından yatırım eğitiminin gerekliliğini (bireylerin finansal bilgi birikimi ve donanımı çerçevesinde) ortaya çıkarmak, diğer bir ifadeyle belirlenmiş katkı esaslı emeklilik planlarının muhtemel katılımcılarının finansal okur yazarlığının ölçülmesi ve temel yatırım eğitimine ilişkin alternatif çözüm uygulamaları geliştirmektir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinden, yatırım eğitimi programının deneklerin finansal bilgi birikimi ve donanımlarını dikkat çekici ölçüde artırdığı gözlenmiş ve bu durum yapılan istatistiksel analiz yardımıyla da doğrulanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In the defined contribution pension plans, improvement in financial literacy of beneficiaries or constitution of a minimum investment culture for beneficiaries is of strategic importance for the socioeconomic development of society. In fact, most of the academic and social research done in many developed and developing countries strongly indicate that beneficiaries do not have adequate financial literacy and knowledge. The aim of this study is to reveal the necessity of investment education from the beneficiaries’ perspective in defined contribution pension plans, in other words, this study aims at evaluating the financial literacy level of potential beneficiaries and developing an alternative investment curriculum for basic investment education. The results show that investment education can remarkably scale up the financial knowledge of the subjects who participate in the survey and this outcome is verified with the help of statistical analysis. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess tr_TR
dc.title Belirlenmiş katkı esaslı emeklilik planlarında finansal eğitimin önemi: Katılımcıların finansal okur yazarlığı çerçevesinde alternatif bir yatırım modeli tr_TR
dc.title.alternative The importance of financial education in defined contribution pension plans: An alternative investment educational model within the context of beneficiaries' financial literacy tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi tr_TR
dc.contributor.authorID 17561 tr_TR
dc.identifier.volume 5 tr_TR
dc.identifier.issue 9 tr_TR
dc.identifier.startpage 151 tr_TR
dc.identifier.endpage 176 tr_TR
dc.contributor.department Çankaya Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record