DSpace@Cankaya

Çankaya Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor, araştırma verisi gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Cesur Güney, Ezgi (2021)
  Arabuluculuk, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla gerçekleşmektedir. Arabuluculuk gönüllü olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk yargı dışı ve bir çözüm ...
 • İskender Abbasoğlu, Elif Buse (2021)
  Gelişen dünyanın etkisinde ortaya çıkan uyuşmazlık çözüm yolları, ülkemizde kanun koyucunun etkisi ile çeşitli alanlarda zorunlu tutulmaya başlanmıştır. Barışçıl yolların teşviki ile uyuşmazlıklar hem daha kısa sürede ...
 • Şahankaya, Arda (2021)
  Bir iş görme sözleşmesi olan eser sözleşmesi günlük hayatta pek çok şekilde ortaya çıkmaktadır. Yapımı uzun süren, ekip çalışması ve uzmanlık gerektiren, büyük, kapsamlı eserlerin ve yapıların (köprü, otoyol, hastane, ...
 • Erol, Murat (2021)
  Günümüz anayasalarının pek çoğunda milli kimlik ve milli egemenlik gibi, temel felsefi motivasyonunu Fransız İhtilali'nden alan kavramlara rastlamak artık doğal bir hal almıştır. İhtilal sonrasında Avrupa'da eşitlik ve ...
 • Sarıöz, Ceyda (2021)
  Geçtiğimiz son otuz beş yılda Türkiye ve birçok Latin Amerika ülkesinde yerleşikler varlık ve yükümlülüklerini yasal ödeme aracı olmayan bir para biriminde tutmaya başlamışlardır. Buna literatürde dolarizasyon adı ...

View more