DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Almafrchi, Sabah Salam Hussein (Çankaya Üniversitesi, 2018)
  Rapid advancements in technology have enhanced the significance of the use of cloud technology. The deployment of cloud computing as effective technology integration has been successful, particularly across the developed ...
 • Al-Jada, Omar Saad Abdulqader (Çankaya Üniversitesi, 2018)
  In this thesis we used the three cases for diagnosis of the heart attacks. The first case is healthy persons, second case is non healthy persons and the last one is unknown persons. For detection of them we used the ...
 • Tok, Elif Gülce (Çankaya Üniversitesi, 2018)
  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu'nun 31.12.2012'de yürürlüğe girmesinden itibaren risk değerlendirmesi bütün işyerlerinde zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliğinin önemli bir öğesi ...
 • Sağdıçoğlu, Umut Çetin (Çankaya Üniversitesi, 2018)
  Artan enerji ihtiyacı ile sayıları gün geçtikte artan ve enerji iletim sisteminin kalbi olarak görülen trafo merkezlerinde görev yapan işletme teknisyenleri işleri gereği manyetik alana maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmada, ...
 • Yıldırım, Pınar (Çankaya Üniversitesi, 2018)
  In the past twenty years, pioneering developments in information technology and communication systems worldwide have not only offered many opportunities in the fields of marketing, management and the promotion of tourism ...

View more